Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

AD4. Zasady prawa podatkowego...

Zasady podatkowe są postulatami określającymi warunki jakim powinien odpowiadać poprawnie zbudowany system podatkowy i poszczególne podatki

-zasada równości podatków -obywatele każdego państwa powinni partycypować w utrzymaniu rządu proporcjonalnie do ich możliwości czyli do ich dochodu.

-zasada pewności podatkowej -podatek jaki obowiązana jest płacić każda jednostka powinien być ściśle określony a nie dowolny

-zasada dogodności podatków -każdy podatek powinien być ściągany w takim czasie i w taki sposób aby podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić

-zasada taniości podatków -uzyskiwanie wpływów podatkowych przy minimalnych kosztach wymiaru i poboru podatków.Zobacz także