Śledź nas na:Związki prawa finansów publicznych innymi gałęziami prawa

Związki prawa finansów publicznych innymi gałęziami prawa

1. PFP wykorzystuje prawne pojęcia wykształcone na gruncie innych gałęzi prawa

2. istnieją obszary granicznej regulacji prawnej. Określone instytucje prawne regulowane są po części normami zaliczanymi do innych gałęzi prawa

3. niektóre instytucje materialnego prawa finansów publicznych nie są wyposażone w odrębne procedury lecz korzystają z uregulowań proceduralnych innych dziedzin prawa

4. PFP Związane jest z prawem karnym, które przewiduje sankcje karne za niektóre działania naruszające przepisy prawa finansów publicznych

 Zobacz także