Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

AD2. rodzaje dochodów...

Klasyfikacje dochodów

Dochody bezzwrotne

-podatki

-cła\

-opłaty

-kary

-wpłaty z zysku NBP

Dochody zwrotne (Przychody)

-z kredytów

-pożyczki

-ze sprzedaży bonów skarbowych i obligacji

Dochody przymusowe

-podatki, opłaty

-kary

-grzywny

Dobrowolne

-pożyczki

-darowizny

-zapisy na rzecz skarbu państwa

Ogólne

-podatki

-cła opłaty

-wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

Indywidualne

-wpłaty z zysku NBP

-dochody z prywatyzacji

-darowizny

-konfiskaty

Nieodpłatne

-podatki

-cła

-darowizny

Odpłatne

-opłaty

Krajowe

-podatk

-cł

-opłaty

Zagraniczne

-środki UE

-zagr. darowizny i pożyczki

-dochody z emisji obligacji na rynki zagr.

Państwowe

-od towarów i usług

-cła

-wpłaty z zysku NBP

Lokalne

-podatki od nieruchomości

-opłaty lokalneZobacz także