Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

Konstrukcja podatku

Elementy konieczne -podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe.

Elementy incydentalne -sposób termin zapłaty, zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

Podmiot podatku

-związki publicznoprawne uprawnione z tytułu podatku

-podatnicy i inne podmioty na które prawo podatkowe nakłada obowiązki lub ewentualnie przyznaje pewne uprawnienia

-płatnicy

-inkasenci

-następcy prawni podatników

-osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe

Podatnik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu

Płatnik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej która obowiązana jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu

Inkasent to osoba fizyczna itd... która uprawniona jest do pobrania podatku od podatnika a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemuZobacz także