Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

USTAWY ZWYKŁE

-odnoszą się do poszczególnych podatków i regulują kto, od czego, w jakiej wysokości ma płacić podatek a czasem określają także w jaki sposób oraz w jakim czasie ma to czynić

-jest kilka ustaw które normują prawne kompleksy zagadnień podatkowych i przez to mogą być traktowane jako częściowe kodyfikacje przepisów prawa podatkowego

-ordynacja podatkowa -normuje część zagadnień ustrojowych prawa podatkowego i ich

Właściwości

-ustawa z 1991 o kontroli skarbowej

-ustawa z 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-kodeks karny skarbowy

Umowy i konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę

Prawo organizacji międzynarodowych których członkiem jest Polska

-sprawy unikania podwójnego opodatkowania

-umowy w sprawie wzajemnego popierania inwestycjiZobacz także