Śledź nas na:Źródła prawa finansów publicznych

  • konstytucja
  • ustawa
  • rat. Umowy międzynarodowe
  • rozporządzenia
  • przepisy UE

 

Cechy źródeł prawa finansów publicznych

1. brak kodyfikacji

2. rozbudowana regulacja prawna obejmująca wiele rozproszonych, różnej rangi aktów prawnych

3. częste zmiany aktów prawnych o zróżnicowanym charakterze

4. występowanie systemu delegacji dla RM, ministra finansów, odesłań do aktów niższego rzędu bez merytorycznych rozstrzygnięć

5. zmienny zakres przedmiotowy

6. coraz większa jednolitość regulacji prawnych dla poszczególnych podmiotów własności o odmiennym statusie prawa

 Zobacz także