Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

AD6. Funkcje podatków

-f. fiskalna

-f. redystrybucyjna

-f. stymulacyjna

Fiskalna sprowadza się do tego że podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych

Redystrybucyjna akceptowana w każdych warunkach społecznych i politycznych. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu narodowego między podatnikami a państwem i samorządem

Stymulacyjna ma charakter uniwersalny i występuje w państwach o różnych założeniach ustrojowych, Stymulacja może polegać na wprowadzaniu określonego podatku, na różnicowaniu stawek podatkowych, stosowaniu zwyżek, ulg i zwolnień.Zobacz także