Śledź nas na:Banki

1) Prawo bankowe -przepisy prawne dotyczące ustroju, kompetencji, trybu działania banku powołanych do prowadzenia operacji pieniężnych oraz działalności kredytowej

1) Prawo bankowe -przepisy prawne dotyczące ustroju, kompetencji, trybu działania banku powołanych do prowadzenia operacji pieniężnych oraz działalności kredytowej

Publiczne prawo bankowe do którego zalicza się normy prawne dotyczące funkcji, zasad i zadań banku centralnego, jego pozycji wobec organów państwa i banków komercyjnych.

Prywatne prawo bankowe które normuje stosunki umowne między bankiem i jego klientami oraz niektóre czynności bankowe kształtowane w formie umownej.

2) Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym

-posiada osobowość prawną

-tworzony zgodnie z przepisami ustaw

Czynności bankowe

-przyjmowanie wkładów

-udzielanie kredytów

-przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

-inne czynności

Instytucje parabankowe

-kasy oszczędnościowe

-kasy zapomogoweZobacz także