Śledź nas na:System budżetowy państwa

Przepisy prawne zaliczane do prawa budżetowego

  • zawierają normatywne definicje budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • wskazują na podstawowe zasady budżetowe
  • normują proces tworzenia, wykonywania i kontroli budżetu państwa i budżetów jst
  • odnoszą się do rachunkowości i sprawozdawczości oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej

1) Pojęcie i zakres oraz źródła prawa budżetowego

Przepisy prawne zaliczane do prawa budżetowego

-zawierają normatywne definicje budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

-wskazują na podstawowe zasady budżetowe

-normują proces tworzenia, wykonywania i kontroli budżetu państwa i budżetów jst

-odnoszą się do rachunkowości i sprawozdawczości oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej

 

Źródła prawa

1. Konstytucja

-właściwość ustawy budżetowej dla dochodów, wydatków państwa

-możliwość stosowania prowizorium budżetowego

-wyłączność inicjatywy ustawodawczej dla RM

-elementy procedury uchwalania budżetu oraz kontrola wykonania budżetu z kwestią absolutorium włącznie

2. wśród ustaw stanowiących źródło prawa budżetowego wymienić należy:

-ustawa o finansach publicznych

-ustawy ustrojowe dotyczące jednostek samorządu terytorialnego

-ustawa o radzie ministrów

-ustawy o organach kontroli państwowej

-ustawy o TK i TS

-ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychZobacz także