Śledź nas na:System budżetowy państwa

2) Historyczny rozwój instytucji budżetu

 

Budżet jest to podstawowy plan finansowy państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mający charakter dyrektywy i obejmujący dochody oraz wydatki o charakterze bezzwrotnym. Uchwalany przez parlament na okres przyszły, zwykle roczny

 

Podstawowy charakter budżetu jako planu finansowego państwa wyraża się w tym, że obejmuje on swym zakresem zasadniczą część dochodów i wydatków państwa lub j.s.t.

 

Dyrektywny charakter budżetu państwa jako planu wyraża się w tym, że budżet w sensie prawnym stanowi wiążące polecenie parlamentu skierowane do rządu oraz poszczególnych ministrów z osobna którego treścią jest zgromadzenie wskazanych w budżecie kwot dochodów oraz wydatkowanie środków na określone w budżecie cele

 

Rodzaje budżetów

-budżet państwa obejmuje dochody i wydatki organów i instytucji państwowych

-budżet j.s.t.

-budżet federacji np. w USA

 

BUDŻET ZWYCZAJNY I NADZWYCZAJNY

-zwyczajny obejmuje dochody i wydatki przewidywane zgodnie ze stanem prawodawstwa, sytuacją gospodarczą państwa i kierunkami działania jej władz.

-nadzwyczajny dotyczy zazwyczaj wydatków których niezbędność ujawnia się już w trakcie roku budżetowego a dla których pokrycia planuje się dodatkowe dochody (np., z nowych podatków)

 

BUDŻETY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE

-bieżących- obejmują wydatki i zapewniające ich realizację dochody na utrzymanie państwa i jego instytucji

-majątkowe- obejmują dochody i wydatki związane z operacjami majątkowymi oraz wydatkami na cele rozwojowe, zwłaszcza na inwestycje infrastrukturalneZobacz także