Śledź nas na:Prawo finansowe, a nauka prawa finansowego

Prawo finansów publicznych jest gałęzią prawa, jest to całokształt norm prawnych regulujących stosunki finansowe zaliczane do finansów publicznych

 

Prawo finansów publicznych obejmuje wiedzę z zakresu

-część ogólna pfp

-prawo walutowe i dewizowe

-prawo dochodów publicznych

-prawo sektora finansów publicznych

 

Normy prawa finansów publicznych z punktu widzenia funkcji jakie pełnią podzielić można na

1. normy prawa materialnego- regulują prawa i obowiązki w charakterze pierwotnym tj. ustanawiają rozmaite prawa i obowiązki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych

2. normy proceduralne regulują zasady postępowania uczestników stosunków rynkowych

3, normy prawa ustrojowego

 Zobacz także