Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

Klasyfikacja podatków

Ze względu na źródła poborów

-obciążające dochód

-obciążające majątek

Obciążanie dochodu ma miejsce w toku powstania dochodu oraz w toku jego wydatkowania (podatki konsumpcyjne)

Dochód obciążony w toku powstania może być opodatkowany w sposób wstępny(podatki przychodowe) w sposób wstępny i ostateczny(podatki przychodowo-dochodowe) lub w sposób ostateczny (dochodowe)

Obciążające majątek następuje w formie podatków majątkowych przy czym mogą to być podatki od posiadania majątku lub podatki od nieodpłatnego przyrostu majątku

Podział na podatki bezpośrednie i pośrednie kryteria:

-technika poboru podatku

-sposób nałożenia podatku

-przeznaczenie podatku

-zdolność płatnicza

Z pktu widzenia techniki poboru podatkami bezpośrednimi są te których ciężar ponoszą podatnicy nie zaś podmioty trzecie a pośrednimi są podatki których ciężar ponoszą podmioty ponieważ następuje legalne przerzucenie podatku

 Zobacz także