Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

SUBWENCJE to środki na rzecz j.s.t. i partii politycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-alimenty

-zasiłki rodzinne

-renty

-emerytury

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

-wynagrodzenia

-uposażenia

-zakup towarów

-koszty utrzymania

Wydatki majątkowe

-inwestycyjne

-na zakup akcji

AD 2) Powinności. Państwo zawsze powinno:

1. dbać o to, aby bez potrzeby nie zwiększać swych zadań zwłaszcza w sferze ekonomicznej i socjalnej a tym samym nie zwiększać wydatków publicznych

2. dążyć do zawężenia zakresu finansów publicznych i jego sektora tworząc warunki do rozszerzenia się sfery wydatków prywatnych

3. panować nad powstawaniem nowych tytułów prawnych wydatków publicznych przeciwstawiając się presji środowisk i grup nacisku na ich tworzenie

4. prowadzić świadomą politykę finansową w dziedzinie wydatków publicznych

5. zapewnić aby redystrybucja wydatków publicznych odbywała się w ramach takich urządzeń finansowych które dają najlepsze gwarancje efektywności wydatków

6. zorganizować racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na wydatki publiczne posługując się różnymi instrumentami oddziaływania oraz poddając je stałej kontroli bieżącej i następczej

7. ustanowić szerszy niż dotychczas system dyscypliny finansów publicznych

Do najważniejszych działań które państwo musi podejmować należą:

-działania ustrojowe

-działania prawotwórcze

-działania planistyczne

-działania ekonomiczno- finansowe

-działania dyscyplinujące i represyjneZobacz także