Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

AD 1:

Z ekonomicznego punktu widzenia sens wydatków publicznych polega na tym, że w ich wyniku następuje wykorzystanie części produktu krajowego brutto na cele związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społecznych oraz cele wyznaczone w polityce społecznej i gospodarczej państwa

 

Pod względem prawnym wydatki publiczne odzwierciedlają realizację funkcji, celów i zadań władzy publicznej wynikających z przepisów prawa i programów polityki oraz planów finansowych i programu polityki finansowej.

 

-wydatki prawnie zdeterminowane

-wydatki elastyczne

 

KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH opiera się na licznych kryteriach

1. cele wydatków

-socjalne

-kulturalne

-edukacyjne

-zdrowotne

-gospodarcze

-administracyjne

-obronności i bezpieczeństwa

-ochrony środowiska

-obsługa długu publicznego

2. ze względu na przeznaczenie przedmiotowe wydatków

-inwestycyjne

-bieżące

 Zobacz także