Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

3. przeznaczenie podmiotowe wydatków

-osobowe

-rzeczowe

-krajowe

-zagraniczne

4. charakter ekonomiczny

-odpłatne

-nieodpłatne

-nabywcze

-redystrybucyjne

-odszkodowawcze

5. tytuł prawny

-publiczne

-prawne

6. forma prawna

-płace

-zasiłki

-renty

-emerytury

-stypendia

-odszkodowania

-dotacje

-subwencje

-zapłata za roboty, dostawy, usługi

7. czas i wysokość

-stałe i zmienne

-sztywne

-zmienne

8. organizacja wypłaty

-budżetowe i pozabudżetowe

-państwowe i samorządowe

(art. 97 u.o.f.p.)Zobacz także