Śledź nas na:Banki

Organizacja i zadania NBP

NBP jest państwową osobą prawną i nie podlega wpisowi do KRS

Organy:

-prezes

-RPP

-zarząd

Prezesa powołuje sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat i góra na dwie kadencje

2 wiceprezesów

Rada polityki pieniężnej- 9członków(3 wybiera sejm, 3prezydent i 3senat) na 6 lat spośród specjalistów

Zarząd -organ kierowniczy, prezes+6 członków

Zadania NBP

-bank państwa tj jest odpowiedzialny za realizację tej części polityki gospodarczej, która dotyczy sfery pieniężnej, jest bankiem emisyjnym, posiada przywilej kreacji pieniądza

-bank banków jest źródłem rezerwy kredytowej dla banków operacyjnych. Posługuje się odpowiednimi instrumentami, wpływa na rozmiary ich akcji kredytowych i emisję pieniądza bezgotówkowego a także za stabilność systemu bakowego i jego płynności

 Zobacz także