Śledź nas na:Banki

Źródła prawa bankowego

29.VIII.97 prawo bankowe

29.VIII.97 ustawa o NBP

Prawo bankowe reguluje

-zasady prowadzenia działalności bankowej

-zasady tworzenia i prowadzenia organizacji banków

-zasady tworzenia oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych

-zasady sprawowania nadzoru bankowego

-zasady postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłości banków

Regulamin bankowy wydawany jest przez centralę banku, dotyczy on dwóch grup zagadnień

1. reguł organizacyjnych funkcjonowania banku komercyjnego

2. z czynności bankowych oraz trybu i warunków ich wykonywania w stosunkach z klientami banku mają one cywilistyczna konstrukcję a stanowiąc o ogólnych zasadach umów stają się także rodzajem oferty banku wobec klientów.Zobacz także