Śledź nas na:

Prawo finansów publicznych - Artykuły

  • liczba prac:

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawowany do końca 2007 roku przez KNB, przejęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej, nadzorujący cały rynek finansowy w Polsce.

Banki

1) Prawo bankowe -przepisy prawne dotyczące ustroju, kompetencji, trybu działania banku powołanych do prowadzenia operacji pieniężnych oraz działalności kredytowej

Prawo podatkowe i system podatkowy

Pojęcie prawa podatkowego i jego źródła Rodzaje dochodów budżetowych Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty Zasady prawa podatkowego Elementy konstrukcji podatku Funkcje podatków Klasyfikacja podatków

System budżetowy państwa

Przepisy prawne zaliczane do prawa budżetowego zawierają normatywne definicje budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wskazują na podstawowe zasady budżetowe normują proces tworzenia, wykonywania i kontroli budżetu państwa i budżetów jst odnoszą się do rachunkowości i sprawozdawczości oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej

Polityka finansowa

1. Istota i pojęcie polityki finansowej 2. Cele i środki polityki finansowej 3. Kryteria oceny polityki finansowej 4. Warunki prawidłowej polityki finansowej 5. Współczesna polska polityka finansowa