Śledź nas na:Polityka finansowa

2) CELE I ŚRODKI POLITYKI FINANSOWEJ

Instrumentami tworzenia polityki finansowej są:

-ustalenie norm planistycznych (programowanie, planowanie)

-ustalenie norm prawnych

-ustalenie norm indywidualnych (akty i orzeczenia prawnofinansowe)

Ze względu na zakres działania oraz rodzaj metod w ramach polityki finansowej można wyróżnić odrębne jej rodzaje. Np. politykę budżetową, podatkową, kredytową itd.

W ramach polityki budżetowej- politykę dotacji, dopłat do kredytów, obsługi długu publicznego itd.

 

3) KRYTERIA OCENY POLITYKI FINANSOWEJ

Warunki prawidłowej polityki finansowej

1. cele muszą być możliwe do osiągnięcia w danych warunkach, miejscu i czasie a nie tylko teoretycznie

2. cele muszą być wzajemnie niesprzeczne

3. środki realizacji muszą być dostosowane do celów zarówno merytorycznie jak i pod względem siły oddziaływania

4. cele i środki muszą być jasno określone i znane ich adresatom

5. prawidłowa polityka finansowa musi respektować określone nieprzekraczalne granice minimalnej stabilności i konsekwencji

6. wymaga kompetentnych kadr i odpowiedniego wyposażenia technicznego

 

5) WSPÓŁCZESNA POLSKA POLITYKA FINANSOWA

Założenia polskiej polityki finansowej na najbliższe lata

1. przywrócenie dynamiki rozwoju gospodarczego

2. ochrona miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia

3. reformy prawa gospodarczego i finansowego w tym wydatków na cele społeczne

4. optymalne wykorzystanie możliwości z faktu integracji Polski z UE

 Zobacz także