Śledź nas na:Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych

SYSTEM FIANSÓW PUBLICZNYCH określa się jako ogół zasad i instytucji stanowiących podstawę

Dokonywania publicznych operacji finansowych

SYSTEM PRAWA FINANSOWEGO to zasady oraz instytucje utworzone i funkcjonujące na zasadzie obowiązującego w danym państwie i w danym czasie prawa finansowego.

Instytucję finansowo-prawną tworzy taki zespół norm prawnych, który realizuje określoną funkcję wobec finansów tj. wpływa na przebieg zjawisk finansowych (podatki, opłaty stypendia)

Instytucja finansowa jest to jednostka organizacyjna, której podstawową funkcją jest operowanie zasobami pieniężnymi (gromadzenie i wydawanie)

METODY DZIAŁANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. stanowienie norm prawnych regulujących stosunki finansowe

-państwo tak musi kształtować stosunki finansowe, aby mogło zgromadzić środki finansowe w ilości niezbędnej do realizacji swoich celów a zwłaszcza do utrzymania własnego aparatu

-państwo stara się za pomocą regulacji prawnej, w której samo nie uczestniczy utrzymać minimum porządku finansowego. Ma to zabezpieczyć stosunki finansowe przed zakłóceniami.

2. aktywne uczestnictwo w stosunkach finansowych

 Zobacz także